Traditionel Akupunktur

 

Behandling af Diabetes og Følgesygdomme

 

Læge Jens Evaldsen

 

 

 

 

 

  Diabetes Mellitus er den medicinske betegnelse for sukkersyge. Ordet stammer fra græsk og kan oversættes til "sød urin." Smagte urinen sødt, havde man sukkersyge. Sukkersyge har været kendt siden oldtiden i både Grækenland og Kina.

 

  I dag stilles diagnosen ved en blodprøve enten som fasteblodsukker eller middelblodsukker. Det sidste angiverer det gennemsnitlige blodsukker for de seneste 3 måneder og er specielt velegnet til at følge behandlingen. 

 

  Sukker - glucose - er et livsnødvendigt brændstof for kroppens celler. Det optages fra maden i tarmene og føres med blodet rundt i kroppen til alle organer.

 

  Hormonet Insulin er nødvendig for at transportere sukkeret fra blodet ind i cellerne og dermed skabe energi.

 

  Man skelner mellem type 1 og type 2 Sukkersyge.

 

  Type 1 skyldes manglende produktion af Insulin i bugspytkirtlen. Sygdommen er arvelig og optræder derfor hyppigt hos yngre mennesker.


  Type 2 skyldes nedsat følsomhed for Insulin så sukkeret har svært ved at komme ind i cellerne ( Insulinresistens ). Årsagen kan skyldes en arvelig disposition og/eller udefra kommende årsager såsom overdreven sukkerindtagelse, alkohol, smertestillende medicin eller binyrebarkhormon behandlinger.

 

  Resultatet er i alle tilfælde ophobning af sukker i blodet.

 

  Behandlingen er tilførsel udefra af Insulin ved type 1 og medicin, der øger følsomheden for Insulin ved type 2 ( for eksempel Meformin)

 

  Forhøjet blodsukker manifesterer sig ved øget tørst, hyppig vandladning, træthed og føleforstyrrelser på benene samt sår, der ikke vil hele.

 

  80% af sukkersygepatienterne tilhører type 2. Denne type er i vækst.

 

  Type 2 kan behandles med akupunktur såfremt diætetisk behandling ikke er tilstrækkeligt. 

  Det farligste ved Sukkersyge er Følgesygdommene, som skyldes destabilisering af de små blodkar: Øjensygdomme ( grå stær, Retinopati og blødninger), Hjerte-karsygdomme, Nyresygdomme ( Utætte Nyrer med tab af protein og nyresvigt), Nervebetændelse ( som kan forårsage meget forskellige symptomer såsom følelsesløse fødder, smerter i arme og ben, sårdannelse, svimmelhed og opkast ) og sjældnere Kræft i bugspytkirtel, lever og endetarm.


  Ofte har den enkelte sukkersygepatient udvikle flere af disse sygdomme.

 

  Udviklingen af sygdommene kan langt hen ad vejen forebygges ved optimal regulering af blodsukkeret. Alligevel vil alle sukkersyge patienter på et eller andet tidspunkt få en og ofte flere af disse Følgesygdomme. Er de først opstået er behandlingsmulighederne med konventionel behandling begrænsede.

 

 

  Anderledes med akupunktur, som kan gøre følgesygdommene reversible og, så at sige, få sygdomsprocessen til at løbe baglæns.

 

  Således en ældre mand med mangeårig type 2 Diabetes, der havde udviklet så dårligt kredsløb i benene, at han ofte må stå stille før han kan gå videre. Tilstanden er kendt som vindueskiggersyndromet, idet patienterne lader som om de kigger på vinduer, når de er nødt til at standse op. Hans problem er tiltagende trods behandling med Metformin. Efter nogle få akupunktur behandlinger er gangdistancen øget væsentligt. Samtidig er hans Grå Stær forsvundet.

 

  En anden patient i behandling med Metformin for type 2 Diabetes havde så højt blodsukker, at hun var kandidat til insulinbehandling. Dette ønskede hun ikke under nogen omstændigheder. Efter akupunktur faldt blodsukkeret så meget, at Insulin ikke længere behøvedes.   Hun var desuden ved at miste kørekortet på grund af dårligt syn. Efter nogle måneder - og før blodsukkeret var normaliseret - var synet blevet normalt.


  En midaldrende patient med mangeårig Nervebetændelse ( Neuropati ) i form af smerter i benene og nedsat følesans på fødderne med sår, der ikke vil hele - og dette trods normalt blodsukker på Metformin.  Følesansen blev væsentligt forbedret på 2 behandlinger, smerterne forsvandt og sårene helede i samme tidsrum - uden dannelse af nye sår.


  Og endelig en patient, der henvendte sig med en Frossen Skulder, der er et meget almindelig symptom ved Sukkersyge. Smerterne svandt på en enkelt behandling og bevægeligheden blev normal. Samtidig indtrådte en betydelig forbedring af hans Utætte Nyrer med nedsat tab af protein via urinen.( Nefropati).  Har man flere Følgesygdomme kan de alle behandles samtidig og med en enkelt nål.


***


   Alle behandlinger, der virker, indebærer risiko for bivirkninger - således også akupunktur. Ved medicinsk behandling stiger risikoen med øget dosis - ved akupunktur er det antallet af behandlinger, der er afgørende, hvilket kan illustreres på blodprøver.


  Risikoen ved akupunktur reduceres ved at lade kroppen arbejde i sit eget tempo og dermed acceptere, at det tager tid at helbrede.   


  

  Følgesygdommene er som regel mange år om at udvikle sig. Det er derfor ikke underligt at det tager tid at helbrede dem. 


  Prøver man at forcere virkningen ved en unødvendig gentagelse af behandlingen vil det ofte medføre negative virkninger.
  Virkningen af blot en enkelt akupunkturbehandling er så lanvarig, at det leder tanken hen på årsagsbehandling. 

  Dette i modsætning til symptombehandling hvor  behandlingen skal gentages med jævne mellemrum for at bibeholde en virkning - og som betegnelsen antyder, uden mulighed for helbredelse. ***


  Sukkersygepatienter lever kortere end normalbefolkningen, hvilket skyldes de alvorlige Følgesygdomme. Effektiv behandling af følgesygdommene vil kunne være livsforlængende.


  Der er, som omtalt, to muligheder med akupunktur.


  1. at forbedre forebyggelsen af Følgesygdomme ved at normalisere blodsukkeret hos patienter, der trods medicinsk behandling stadig har forhøjet blodsukker samt behandle andre risikofaktorer som Forhøjet Kolesterol, Lavt Stofskifte og Forhøjet Blodtryk.
  2. Specifik behandling af Følgesygdommene, som jo altså er andet og mere end nedsættelse af blodsukkeret.  
 *** 


  At der kun bruges en enkelt nål, skyldes at akupunktur virker og at de enkelte punkter dermed har forskellig virkning. Bruges flere nåle mistes forudsigeligheden som ved samtidig brug af flere forskellig slags medicin.
Januar 2019

Jens Evaldsen

 Speciallæge i almen medicin og specialist i akupunktur

 

Åboulevarden 82

8000 Århus C

 

Telefon 22824122  (bedst mellem 8 og 9)

 

 dr@jensevaldsen